Pivarcsi Zsolt – tulajdonos, ügyvezető

Magunkról

A ZRÍNYIRŐL RÖVIDEN

A ZRÍNYI Kft. szakemberei az évek alatt szerzett tapasztalatukat hivatásos tűzoltóként, mérnökként, robbanásvédelmi szakemberként szerezték. Munkatársaink gazdag referenciája nukleáris létesítmények mellett gyógyszergyári, olaj- és gázipari létesítményekre is kiterjed. Emellett jártasak vagyunk egészségügyi intézmények, közösségi-, és lakóingatlanok kialakításában, fejlesztésében is, így az iparban, és a lakosság körében is alkalmazható mérnöki megoldásokat egyaránt megtalálja nálunk.

Hitelességünket és szakértelmünket bizonyítja az a tény is, hogy a szabályozó jogi környezet irányát nem csupán követjük, hanem aktívan részt veszünk annak alakításában. Az élet- és vagyonvédelem szerves része vagyunk. Nem a “szükséges rossz”, mely csupán költséget növel, hanem a “szükséges plusz”, mely értéket teremt, és életet ment.

Szakértői csapatunk folyamatosan azon dolgozik, hogy Ön és cége a legnagyobb biztonságban legyen.



Bízza létesítménye tűz- és robbanásvédelmét csapatunkra.

Tűz- és robbanásvédelem?

Így fogunk Önnek segíteni.

SZOLGÁLTATÁSAINK

AMIKBEN IGAZÁN HASÍTUNK…

Tűzvédelmi tervezés

 • Beépített tűzjelző berendezés tervezése
 • Beépített tűzoltó berendezés tervezése
 • Építésügyi tűzvédelmi engedélyezési dokumentáció előkészítése
 • Építésügyi tűzvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása
 • Épületek passzív tűzvédelmi rendszerének kidolgozása
 • Fali tűzcsap hálózat tervezése
 • Föld alatti tüzivíz hálózat tervezése
 • Hő- és füstelvezető rendszer tervezése
 • Kiürítési/Tűzriadó terv készítése
 • Tűzoltó készülékek alaprajzi kiosztásának megtervezése
 • Tűzterhelés számítás készítése
 • Tűzvédelmi dokumentáció készítése épületek, építmények, létesítmények terveihez
 • Tűzvédelmi szabályzat készítése

Robbanásbiztonság-technikai tervezés

 • Gyújtóforrás elemzés készítése
 • Javító-, kockázatcsökkentő intézkedések kidolgozása
 • Robbanásvédelmi dokumentáció készítése
 • Robbanásveszélyes térségek zónabesorolása
 • Technológiai rendszerek robbanásbiztonság-technikai szempontból történő tervezése
 • Villamos- és gépészeti berendezések robbanásvédelmi módjainak meghatározása
 • Gázérzékelő rendszer tervezése

Tervellenőrzés, szaktanácsadás

 • Építési beruházások robbanásvédelmi szempontból történő műszaki ellenőrzése
 • Építési beruházások tűzvédelmi szempontból történő műszaki ellenőrzése
 • Erőművi kockázatértékelés lefolytatása
 • Robbanásbiztonság-technikai szaktanácsadás
 • Tűzvédelmi szaktanácsadás
 • Szabványosítási tanácsadás
 • Gyártói tanúsításhoz kapcsolódó kérdések tanácsadása

Számítógépes tűzmodellezés

 • Létesítmények tűz- és füstterjedési szimulációja
 • Létesítmények tűzvédelmi evakuálásának modellezése
 • Magas épületek, felhőkarcolók kiürítés szimulációja
 • Oltóberendezés hidraulikai modellezése

AMIBEN SZÁMÍTHAT RÁNK

REFERENCIÁINK

PROJEKTEK, AMIKRE IGAZÁN BÜSZKÉK VAGYUNK

 • Atomerőmű specifikált elemzésének irányítása, ellenőrzése.
 • Atomerőmű tűz- és robbanásvédelmi tervezésének irányítása, ellenőrzése.
 • Egészségügyi létesítmények területén tűz-, robbanás-, és munkavédelmi tervezési, véleményezési, ellenőrzési feladatok ellátása (Covid ellátóhelyek kialakításának figyelembevételével).
 • Elektrolitgyár előzetes tűzvédelmének véleményezése.
 • Akkumulátorgyár tűzoltó rendszer tervezésében való közreműködés.
 • Akkumulátorgyár tűzgátló redőnyeinek tanácsadása.
 • Akkumulátor semlegesítő tűz- és robbanásvédelmi tervezése.
 • Elektrolitgyár tűzjelző rendszerének megvalósítására irányuló pályázatban való közreműködés.
 • Elektrolitgyár építészeti tűzvédelmi tervezése és tanácsadása.
 • Ipari területek megfelelőség értékelésére végzett gyújtóforrás elemzés villamos- és nem villamos berendezésekre.
 • Vegyszerek és kozmetikumok kiszerelésénél robbanásveszélyességi zónabesorolás meghatározása gázokra és gőzökre, és szakértői vélemény kiállítása.
 • Magasépületként kialakított üzemépületben porrobbanás és rákkeltés kockázatát hordozó alapanyaghoz és csomagolt termékhez kapcsolódóan robbanásveszélyességi zónabesorolás meghatározása, szakértői vélemény kiállítása.
 • Repülőgépbázis tűzoltórendszerének tervezésében való részvétel.
 • Olaj- és gázipari rekonstrukciók tűz- és robbanásvédelmi szakértése.
 • Olaj- és gázipari területek projektjeinek tűz- és robbanásvédelmi tervezése, szakértése.
 • Olajfinomító 20.000 m3 térfogatú szennyvíztartályának tűz- és robbanásvédelmi tervezésében való részvétel.
 • Vasúti kocsimosó tervezésének tűz- és robbanásvédelmi szakértése.
 • Fotovoltaikus Erőmű építésének tűzvédelmi tervezése.
 • Akkumulátortöltő helyiségek, és Energiatárolók tűzvédelmi és robbanásvédelmi tervezése, szakértése.
 • Gázfáklya tervezésének tűz- és robbanásvédelmi feladatainak ellátása.
 • Étterem nagykonyhai tűzoltórendszerének tervezésében való részvétel.
 • Hotelek, Bevásárlóközpontok tűzvédelmének és tűzoltórendszerének szakértése, ellenőrzése.
 • Társasházak, Iskolák és Óvodák tűzvédelmének szakértése, ellenőrzése.
 • Filmforgatások valós tűzzel, mint látványelemmel történő támogatása.

Magyarországon egyedülállóan biztosítási szempont vagyunk!

Hazánk legnagyobb biztosítási érdekképviseleti szervezete a Hungarikum Alkusz Zrt. abban a megtiszteltetésben részesítette szervezetünket, hogy szakmaiságunk elismeréseként, a ZRÍNYI-vel partneri kapcsolatban álló szervezetek, kedvezményben, sőt akár egyedi ajánlatban részesülhetnek.

WEBSHOP

 • JELÖLÉSSEL ÉS TANÚSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KIEGÉSZÍTŐ TANÁCSADÁS – TŰZ- ÉS ROBBANÁSVÉDELEM VONATKOZÁSÁBAN

  19 990Ft + ÁFA

 • Szakmai Tagozatok, Területek, Címek és Tanúsítványok a Magyar Mérnöki Kamarában

  14 990Ft + ÁFA

 • Tűzvédelem, Beépített tűzoltó berendezés tervezése szakterület (TUO)

  19 990Ft + ÁFA

 • Tűzvédelem, Beépített tűzjelző berendezés tervezése szakterület (TUJ)

  19 990Ft + ÁFA

PUBLIKÁCIÓK

 • Röviden összefoglaltuk, amit az MMK vizsgáról tudni érdemes

  2023.04.14.

 • MMK vizsga Szakmagyakorlók közös ismeretanyaga Általános rész kérdésbank

  2023.04.14.

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Beépített tűzoltó berendezés tervezése szakterület (TUO) kérdésbankja

  2023.04.14.

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Beépített tűzjelző berendezés tervezése szakterület (TUJ) kérdésbankja

  2023.04.14.

 • Röviden összefoglaltuk, amit az MMK vizsgáról tudni érdemes

  A Magyar Mérnöki Kamara vizsga előtti releváns ismeretanyag és tájékoztatások Kidolgozott anyagok megvásárlása Felkészülési segédletek, kérdésbankok A Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban: MMK) erre szolgáló aloldalán közzétételre került a szakmagyakorlók közös ismeretanyagaként nevesített beszámoló vizsga ismeretköreit magába foglaló, tehát a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § ...

 • MMK vizsga Szakmagyakorlók közös ismeretanyaga Általános rész kérdésbank

  Minden jogosultsági vizsgát tevő mérnök számára kötelező törzsanyag. 1-11 főfejezet, és ezeken belüli alfejezetekben határozta meg az MMK a kérdésbankot, amiken belül találhatóak az egyes kérdések. Az építésügy jogi környezete (20 kérdés) 1.1. A magyarországi törvénykezés hierarchiájának csúcsa 1.2. A magyarországi jogszabályi hierarchia elemei 1.3. Ki alkotja a törvényeket? ...

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Beépített tűzoltó berendezés tervezése szakterület (TUO) kérdésbankja

  A TUO kérdéseket 412 – 564. sorszámmal határoztuk meg. Beépített tűzoltó berendezés tervezése kérdéskör Mit tekint az OTSZ meghatározott biztonsági szintnek? Mennyi időn belül köteles a tűzvédelmi tervező a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást írásban bejelenteni a területi szakmai kamarának? Hogyan definiálja a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a teljesítménynyilatkozatot? ...

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Beépített tűzjelző berendezés tervezése szakterület (TUJ) kérdésbankja

  A TUJ vonatkozású kérdések 260 - 354. számozással lettek ellátva. Beépített tűzjelző berendezés tervezése kérdéskör Mikor kötelező beépített tűzjelző berendezést létesíteni? Melyik rendelet határozza meg a tűzvédelmi tervezői tevékenységet? Azon beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljeskörűen nem ...