A Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban: MMK) aloldalán közzétételre került a szakmagyakorlók közös ismeretanyagaként nevesített beszámoló vizsga ismeretköreit magába foglaló, Beszámoló vizsga Általános rész Felkészülési segédlete és a hozzá kapcsolódó Kérdésbank. Ugyanígy a Szakterületi vizsgák Felkészülési segédletei és a Kapcsolódó kérdésbankjai is rendelkezésre állnak az oldalon.

A Tűzvédelmi Tagozat esetében a TUÉ (Építésügyi tűzvédelmi tervezés), TUJ (Beépített tűzjelző berendezés tervezése), és TUO (Beépített tűzoltó berendezés tervezése) szakterületi vizsgák ismertek. Összességében a kidolgozott 5 „vizsgamodul” közül 1 minden mérnöknek szükséges, a többi 4 pedig dedikáltan a tűzvédelmi tervezők számára készült. Ugyanakkor más szakterületek művelői is hasznos tudásra tehetnek szert áttanulmányozásukkal.

Az MMK által vezetett tervezői jegyzékben, bármely tagozat, bármely szakterületében is szeretne tevékenykedni adott személy, mindenképp teljesítenie kell az 1.) pont szerinti „Szakmagyakorlók közös ismeretanyaga, Általános rész” követelményeit, mely tekinthető egy általános, jogi vizsgának is. A 2.), tehát a „Tűzvédelem, Általános rész” ismeretanyaga az egyes tűzvédelmi szakterületi vizsgarészek (TUÉ, TUJ, TUO) kérdéseiben, az adott szakterület kérdéseivel vegyítve kerülnek elő vizsga során. A sikeres teljesítéshez tehát mindhárom esetében elengedhetetlen törzsanyag.

A tűzvédelmi szakterületi TUÉ, TUJ, TUO jogosultságok megszerzéséhez, az 1.) mellett a 2.) vizsgarészt is szükséges abszolválni.

(Minden egyes dokumentumban a kérdések számozásának alapja az MMK által közzétett Kérdésbank állomány számozása.)

 • JELÖLÉSSEL ÉS TANÚSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KIEGÉSZÍTŐ TANÁCSADÁS – TŰZ- ÉS ROBBANÁSVÉDELEM VONATKOZÁSÁBAN

  19 990Ft + ÁFA

 • Szakmai Tagozatok, Területek, Címek és Tanúsítványok a Magyar Mérnöki Kamarában

  14 990Ft + ÁFA

 • Tűzvédelem, Beépített tűzoltó berendezés tervezése szakterület (TUO)

  19 990Ft + ÁFA

 • Tűzvédelem, Beépített tűzjelző berendezés tervezése szakterület (TUJ)

  19 990Ft + ÁFA

 • Tűzvédelem, Általános rész (TUÉ, TUJ, TUO szakterületekhez egyaránt szükséges)

  14 990Ft + ÁFA

 • TUÉ, Tűzvédelem szakterület, Építésügyi tűzvédelmi tervezői kérdéskör

  19 990Ft + ÁFA

 • Szakmagyakorlók közös ismeretanyaga, Általános rész

  24 990Ft + ÁFA

Vásárlás menete és felhasználási feltételek

Megrendelés → Egyeztetés → Számla → Fizetés, könyvelés → Dokumentum (védett PDF állományban), jelszó

A ZRÍNYI Tűz- és Robbanásvédelmi Kft. fenntart minden további feldolgozással és/vagy terjesztéssel kapcsolatos jogot. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a dokumentum(ok) egészének vagy annak részeinek feldolgozása, másolása, értékesítése. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket vonhat maga után.

Egy dokumentum megvásárlása egyetlen személy vizsgára történő felkészülését hivatott elősegíteni. Az állományok tovább nem adhatóak, nem sokszorosíthatóak. Azok egy személy által történő olvasására nyílik lehetőség. Ettől eltérő cselekmény jogsértésnek minősül.

Kérjen egyedi kedvezményes ajánlatot:

 1. Több dokumentum egyidejű megvásárlása esetén.
 2. Több személy általi felhasználás esetén.