A Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban: MMK) aloldalán közzétételre került a szakmagyakorlók közös ismeretanyagaként nevesített beszámoló vizsga ismeretköreit magába foglaló, Beszámoló vizsga Általános rész Felkészülési segédlete és a hozzá kapcsolódó Kérdésbank. Ugyanígy a Szakterületi vizsgák Felkészülési segédletei és a Kapcsolódó kérdésbankjai is rendelkezésre állnak az oldalon.

A Tűzvédelmi Tagozat esetében a TUÉ (Építésügyi tűzvédelmi tervezés), TUJ (Beépített tűzjelző berendezés tervezése), és TUO (Beépített tűzoltó berendezés tervezése) szakterületi vizsgák ismertek. Összességében a kidolgozott 5 „vizsgamodul” közül 1 minden mérnöknek szükséges, a többi 4 pedig dedikáltan a tűzvédelmi tervezők számára készült. Ugyanakkor más szakterületek művelői is hasznos tudásra tehetnek szert áttanulmányozásukkal.

Az MMK által vezetett tervezői jegyzékben, bármely tagozat, bármely szakterületében is szeretne tevékenykedni adott személy, mindenképp teljesítenie kell az 1.) pont szerinti „Szakmagyakorlók közös ismeretanyaga, Általános rész” követelményeit, mely tekinthető egy általános, jogi vizsgának is. A 2.), tehát a „Tűzvédelem, Általános rész” ismeretanyaga az egyes tűzvédelmi szakterületi vizsgarészek (TUÉ, TUJ, TUO) kérdéseiben, az adott szakterület kérdéseivel vegyítve kerülnek elő vizsga során. A sikeres teljesítéshez tehát mindhárom esetében elengedhetetlen törzsanyag.

A tűzvédelmi szakterületi TUÉ, TUJ, TUO jogosultságok megszerzéséhez, az 1.) mellett a 2.) vizsgarészt is szükséges abszolválni.

(Minden egyes dokumentumban a kérdések számozásának alapja az MMK által közzétett Kérdésbank állomány számozása.)

A MATERIÁLOK SORBAN

1.) Szakmagyakorlók közös ismeretanyaga, Általános rész (I.)

Minden jogosultsági vizsgát tevő mérnök számára kötelező törzsanyag.
11 főfejezet, ezeken belül pedig alfejezetekben határozta meg az MMK a kérdésbankot, amiken belül találhatóak az egyes kérdések.

2.) Tűzvédelem, Általános rész (TUÉ, TUJ, TUO szakterületekhez egyaránt szükséges) (II.)

Mindhárom, a Tűzvédelem Tagozat alá tartozó szakterülethez kötelező törzsanyag.
Az Általános tűzvédelem kérdései, 1 – 57. sorszámmal kerültek rögzítésre.

3.) Tűzvédelem, Építésügyi tűzvédelmi tervezés szakterület (TUÉ) (III.)

A II.) alapján tovább haladva a TUÉ kérdések 58 – 202. sorszámot kaptak.

4.) Tűzvédelem, Beépített tűzjelző berendezés tervezése szakterület (TUJ) (IV.)

A TUJ vonatkozású kérdések 260 – 354. számozással lettek ellátva.

5.) Tűzvédelem, Beépített tűzoltó berendezés tervezése szakterület (TUO) (V.)

A TUO kérdéseket pedig 412 – 564. sorszámmal határoztuk meg.

Lényeges, hogy jelen dokumentum nem helyettesíti, nem váltja ki a meghatározott minimális gyakorlati időt, melyet a tervezői jogosultság igénylőjének, így a vizsgára készülő mérnöknek megfelelő módon és minőségben teljesítenie szükséges, és azt igazolható módon be kell nyújtania a megfelelő mérnöki kamarai szervezet részére.

Nem helyettesíti továbbá a szükséges ismeretanyagot, és megfelelő tapasztalatot sem, mely a szükséges gyakorlati idővel, megfelelő munkavégzéssel, kellő bonyolultsági szintek folyamatos meghaladásával, a tapasztalati tőke növelésével érhető el.

A kérdések megválaszolására a vizsgázók a rendelkezésre álló szakirodalomból, jogszabályokból, irányelvekből és szabványokból önállóan is felkészülhetnek. A segédletek és kérdésbankok az MMK honlapjáról letölthetők. Ehhez elérési link a dokumentumokban is közlésre kerül.

Ezt, az egyébként bárki által szabadon hozzáférhető, adatállományt egészíti ki és foglalja össze a ZRÍNYI Tűz- és Robbanásvédelmi Kft. weboldalán megtalálható kidolgozott segédanyag készlet.

Ugyanakkor felhasználása az eddigi tapasztalati elvek szerint bizonyosan kielégíti a sikeres írásbeli vizsga követelményszintjét, így pedig könnyebbséget jelent a vizsgára készülő mérnök kollégák számára. Ezt az eddigi, segédanyagunk felhasználásával megtámogatott sikeresen teljesített vizsgák támasztják alá. Ugyanakkor a sikertelen vizsgákért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Jelen segédanyag az MMK által 2021 évre közzétett Kérdésbank, Felkészülési segédlet, és a kidolgozásakor (nem azonos a közzététellel és keltezési dátummal) hatályos előírások és szabályozók felhasználásával készült.

A kérdések többértelműségéből, félreértelmezéséből, előírás változásból eredő aktualitás vesztéséből, vagy más egyéb okból esetlegesen előforduló hibás válaszokért felelősséget nem vállalunk.

Vásárlás menete és felhasználási feltételek

Megrendelés → Egyeztetés → Számla → Fizetés, könyvelés → Dokumentum (védett PDF állományban), jelszó

A ZRÍNYI Tűz- és Robbanásvédelmi Kft. fenntart minden további feldolgozással és/vagy terjesztéssel kapcsolatos jogot. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a dokumentum(ok) egészének vagy annak részeinek feldolgozása, másolása, értékesítése. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket vonhat maga után.

Egy dokumentum megvásárlása egyetlen személy vizsgára történő felkészülését hivatott elősegíteni. Az állományok tovább nem adhatóak, nem sokszorosíthatóak. Azok egy személy által történő olvasására nyílik lehetőség. Ettől eltérő cselekmény jogsértésnek minősül.

Kérjen egyedi kedvezményes ajánlatot:

  1. Több dokumentum egyidejű megvásárlása esetén.
  2. Több személy általi felhasználás esetén.

KÉRJÜK VÁLASSZA KI A MEGRENDELNI KÍVÁNT DIGITÁLIS ANYAGOT/ANYAGOKAT

Köszönjük megrendelését, hamarosan felvesszük önnel a kapcsolatot.
Hiba!