Szakmagyakorlók közös ismeretanyaga, Általános rész

Minden jogosultsági vizsgát tevő mérnök számára kötelező törzsanyag.

11 főfejezet, ezeken belül pedig alfejezetekben határozta meg az MMK a kérdésbankot, amiken belül találhatóak az egyes kérdések.

24 990Ft + ÁFA

Betekintés

Leírás

Vásárlás menete és felhasználási feltételek

Megrendelés → Egyeztetés → Számla → Fizetés, könyvelés → Dokumentum (védett PDF állományban), jelszó

A ZRÍNYI Tűz- és Robbanásvédelmi Kft. fenntart minden további feldolgozással és/vagy terjesztéssel kapcsolatos jogot. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a dokumentum(ok) egészének vagy annak részeinek feldolgozása, másolása, értékesítése. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket vonhat maga után.

Egy dokumentum megvásárlása egyetlen személy vizsgára történő felkészülését hivatott elősegíteni. Az állományok tovább nem adhatóak, nem sokszorosíthatóak. Azok egy személy által történő olvasására nyílik lehetőség. Ettől eltérő cselekmény jogsértésnek minősül.

 

A kidolgozott segédanyag megfelelő felhasználása, felelősségek kizárása

Lényeges, hogy jelen dokumentum nem helyettesíti, nem váltja ki a meghatározott minimális gyakorlati időt, melyet a tervezői jogosultság igénylőjének, így a vizsgára készülő mérnöknek megfelelő módon és minőségben teljesítenie szükséges, és azt igazolható módon be kell nyújtania a megfelelő mérnöki kamarai szervezet részére.

Nem helyettesíti továbbá a szükséges ismeretanyagot, és megfelelő tapasztalatot sem, mely a szükséges gyakorlati idővel, megfelelő munkavégzéssel, kellő bonyolultsági szintek folyamatos meghaladásával, a tapasztalati tőke növelésével érhető el.

A kérdések megválaszolására a vizsgázók a rendelkezésre álló szakirodalomból, jogszabályokból, irányelvekből és szabványokból önállóan is felkészülhetnek. A segédletek és kérdésbankok az MMK honlapjáról letölthetők. Ehhez elérési link a dokumentumokban is közlésre kerül.

Ezt, az egyébként bárki által szabadon hozzáférhető, adatállományt egészíti ki és foglalja össze a ZRÍNYI Tűz- és Robbanásvédelmi Kft. weboldalán megtalálható kidolgozott segédanyag készlet.

Ugyanakkor felhasználása az eddigi tapasztalati elvek szerint bizonyosan kielégíti a sikeres írásbeli vizsga követelményszintjét, így pedig könnyebbséget jelent a vizsgára készülő mérnök kollégák számára. Ezt az eddigi, segédanyagunk felhasználásával megtámogatott sikeresen teljesített vizsgák támasztják alá. Ugyanakkor a sikertelen vizsgákért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Jelen segédanyag az MMK által 2021 évre közzétett Kérdésbank, Felkészülési segédlet, és a kidolgozásakor (nem azonos a közzététellel és keltezési dátummal) hatályos előírások és szabályozók felhasználásával készült.

A kérdések többértelműségéből, félreértelmezéséből, előírás változásból eredő aktualitás vesztéséből, vagy más egyéb okból esetlegesen előforduló hibás válaszokért felelősséget nem vállalunk.