1. Az esemény átfogó leírása

 1. március 17-én az 51-es főútról érkező Fiat kisáruszállító az M0-ás és M51-es autóút közös felhajtóján, a főváros XXIII. kerületében, a kétsávos úton a külső sávban lehúzódott Renault nyerges vontató vontatmányába rohant hátulról. A Fiat az álló nyerges vontató bal hátsó sarkának hajtott, így jobb eleje és oldala az ütközés során erősen megsérült. A jobb oldali utasülésben lévő férfi, a súlyos sérülések következtében, a helyszínen életét vesztette. A kisáruszállító vezetőjét a tűzoltók szabadították ki. A középkorú férfit a mentők kórházba szállították. A helyszínre a fővárosi és a szigetszentmiklósi tűzoltók vonultak, valamint a kárhelyre érkezett a IX. kerületi KML is.

A Fiat rakterében műanyag kannákban vegyi anyagok volta. A furgon 7 db 20 literes kannát szállított. A kannák közül 1 db üres volt. A sofőr elmondása szerint Nátrium-hipoklorit oldatot, vagyis háztartási hypot, szállított.

A KML a helyszínen a kannákból mintát vett és a TruDefender és a First Defender spektrométerekkel megállapította, hogy az anyag Nátrium-hipoklorit. Vélhetően az ütközés hatására az egyik kanna kilyukadt és körülbelül 5 liter elfolyt.

A kannákon az ADR előírásai szerint 8-as bárcát (Maró anyagok, nátrium-hidroxid) kellett volna a feltüntetni. A 6 db kannából kettőn volt 8-as bárca és UN 1791 szám, 3 db kannán semmiféle anyagnév, felirat, UN szám, bárca nem volt. 1 db kannán más megnevezésű anyagfelirat és UN szám volt. A gépjármű nem volt ADR szerinti táblával ellátva.

2. A kárelhárítás részletes tevékenységének leírása

2014.03.17. 12:39-kor riasztási jelzés érkezik, miszerint közúti közlekedési baleset történt az 51-es lehajtónál az M0 körgyűrűn. Feltehetően egy személy beszorult.

1-es kiemelt riasztási fokozat van elrendelve, műszaki mentést kell végezni.

Riasztott szervek:

 • kerületi laktanya Doktorszolgálat 1 és KML 3 fővel
 • XX-XXIII. kerületi laktanya Műszaki mentő szere 2 fős, 1-es fecskendője 6 fős legénységgel
 • kerületi laktanya vegyi konténere 1 fővel
 • kerületi laktanya Kamera és sajtó 1-1 fővel

A kárhely-parancsnok a HTP-ból kiérkező raj parancsnoka. Ő hoz döntést, felel az emberek védelméért. Jelen esetben komoly döntés a forgalomi sáv/sávok lezárása. Közút esetén el lehetne terelni a forgalmat, azonban a jelenlegi kárhelyen erre nincs lehetőség. A beosztottak élete és biztonsága kiemelt fontosságú, de a nyomoknak is meg kell maradjanak, a helyszínelés lefolytatásáig.

12:52-kor az 1-es fecskendő már a jelzett helyen van, felderítést végez. A személygépkocsiba szorult személy mentését a rajok feszítő-vágó eszköz segítségével megkezdik. Az út száraz volt, a látási viszonyok megfelelőek voltak a biztonságos közlekedéshez.

12:59-kor a mentőhelikopter megérkezik a helyszínre a Fiat sérült vezetőjének elszállítására.

13:00-kor Az M0 Dunaharaszti-Soroksári lehajtója teljes keresztmetszetében útzár alá kerül. Az „új M0”-ról a régi 5-s útra nem lehet lehajtani.

13:25-kor a jobb oldali utasülésen utazó férfit kiemelték. Az orvos megállapítása szerint elhunyt.

16:22-kor a veszélyes anyagot tartalmazó tárolót a 21. kerület vegyi konténerére helyezik, szállítása megkezdődik kármentő edényben, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságra. A helyszínen a KML és a Dél-Pesti iparbiztonsági felügyelő méréseket végeznek, és segítenek az anyag beazonosításában.

16:47-kor a rendőrségi helyszínelést követően egy forgalmi sáv felszabadul.

A helyszín a rendőrségnek kerül átadásra, a szerek bevonulnak.

17:02-kor a káreset lezárva.

3. Vegyi helyzet elemei

a.) A káreseményben jelen lévő veszélyes anyag

Anyag fajtája: Nátrium-hipoklorit oldat

Képlet: NaOCl

Kemler szám: 80

UN szám: 1791

CAS szám: 7681-52-9

Halmazállapot: folyadék

Szag: klór

Tűzveszélyességi osztály: E

EU veszélyjelek: C, Xi, N

Vízzel elegyedés: tökéletes

Sűrűség (vízhez): 1,21 g/cm3

Forráspont: 27 °C

Mennyisége: 120 l (kb. 5 l folyt el)

Töménysége: 5 %

Elhelyezkedése a környezetben: az ütközés során elfolyt 5 l

Szennyeződés mutatóinak időbeli változása: KML mérései alapján nincs szükség lakosságvédelmi intézkedésekre

R – S mondatok:

R

31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

34 Égési sérülést okoz

36/38 Szem- és bőrizgató hatású

S

2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

25 Kerülni kell a szembejutást

28 Ha az anyag bőrre kerül, azonnal le kell mosni

b.) Veszélyes anyag okozta súlyos baleseti esemény

Az ütközés következtében egy Nátrium-hipokloritot tartalmazó kanna megsérül, 5 l elfolyik belőle.

Veszélyes anyag okozta súlyos baleseti események eszkalálódása

Nem történt.

c.) Veszélyeztetett személyek elhelyezkedése

A kisáruszállító sofőrjét korházba szállították, a nyerges vontató sofőrje már nem tartózkodik az érintett környezetben.

Védettségük

A kamion vezetője saját lábán hagyta el a veszélyeztetett övezetet, védőöltözetet nem viselt, nem lélegezte be az anyagot, beavatkozás kezdetekor már biztonságban van.

d.) Kárelhárító erők eszközei: Riasztási fokozat I.-K, a beavatkozás során nem módosítják.

Beavatkozó különleges szerek: IX. Doktorszolgálat, XX-XXIII. Műszaki mentő, XXI. Vegyi konténer, IX. KML

Beavatkozó fecskendők: 20/1

4. Beavatkozás során alkalmazott eszközök, mentesítés

A KML a kannákból vett mintákat First Defender és TruDefender spektrométerekkel azonosította.

Az elfolyt néhány liter Nátrium-hipoklorit oldatot homokkal itatták fel, majd ezt is elszállította a Vegyi konténer.

A személyi állomány a számára kiadott rendszeresített védőruhát és egyéni védőfelszerelést (Vektor, Bristol, R13 típusokat) alkalmazta.

A műszaki mentés során használt szerek, eszközök hiba nélkül működtek, meghibásodás nem történt.

5. Források

 • Iparbiztonság I. szakkönyv – Szakál Béla, Cimer Zsolt, Kátai Urbán Lajos,

Sárosi György, Vass Gyula

 • Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák III. szakkönyv – Prof. dr. Szakál Béla PhD,

Dr. Kátai Urbán Lajos PhD, Dr.  Vass Gyula PhD

 • Vakond 2000 – Veszélyes anyag katalógus
 • wikipedia.org
 • anilin.hu
 • baleset-vedelem.hu
 • gevaarsetiketten.be
 • langlovagok.hu
 • makosz.hu
 • mentolada-webaruhaz.hu
 • molar.hu
 • nyirpapir.hu
 • thermo.com.cn
 • Baleseti Adatlap – Veszélyes áru szállításával kapcsolatban bekövetkezett esemény vagy baleset körülményeinek rögzítéséhez
 • Személyes konzultáció:
  • Dobos Gábor tű. alezredes (IX. ker. KML)
  • Nagy László tű. alezredes (VIII. ker. KMSZ)
  • Tóth Krisztián tű. alezredes (IV. ker. KMSZ)

6. Mellékletek, fotók

Kapcsolódó cikkek

 • Milyen célszoftvereket használ a tűzvédelmi tervező?

 • Tűzoltó gázok

 • Naftalin, mint veszélyes anyag

 • Menedzsment a Katasztrófavédelemben