Tűzvédelem, Általános rész (TUÉ, TUJ, TUO szakterületekhez egyaránt szükséges)

Mindhárom, a Tűzvédelmi Tagozat alá tartozó szakterülethez kötelező törzsanyag

A tűzvédelem szakterület egyben teszi ki (Általános, TUÉ, TUJ, TUO együttesen) az MMK Tűzvédelmi Tagozat által meghatározott kérdésbank állományát, nem külön fájlokban taglalja azokat.

Ebből kifolyólag a mindhárom szakterületet (TUÉ, TUJ, TUO) érintő kérdések, tehát az Általános tűzvédelem kérdései, 1 – 57. sorszámmal kerültek rögzítésre.

Tűzvédelem általános témakörei

(új kérdések)

 1. Mit tekint az OTSZ meghatározott biztonsági szintnek?
 2. Mennyi időn belül köteles a tűzvédelmi tervező a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást írásban bejelenteni a területi szakmai kamarának?
 3. Hogyan definiálja a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a teljesítménynyilatkozatot?
 4. Mely szerv engedélyével gyakorolható a tűzvédelmi tervezői jogosultság?
 5. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén tűzvédelmi szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv mely szervét jelöli ki eljáró szakhatóságnak?
 6. Mely jogszabály határozza meg a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területét?
 7. Milyen esetben kell tűzoltósági beavatkozási központot létesíteni?
 8. Milyen tűzvédelmi eszközöket kell világító vagy utánvilágító biztonsági jellel jelölni?
 9. Ismertesse a kockázati osztály OTSZ szerinti fogalmát!
 10. Ismertesse az álpadló OTSZ szerinti fogalmát!
 11. Ismertesse a mértékadó tűzszakasz OTSZ szerinti fogalmát!
 12. Melyik rendelet határozza meg a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályait?
 13. A tűzvédelmi törvény szerint ki készíthet tűzvédelmi dokumentációt?
 14. Mit kell tartalmaznia egy határozatnak, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg?
 15. Az OTSZ szerint Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás esetén milyen mértékben kell figyelembe venni az OTSZ előírásait?
 16. A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét milyen esetekben jelöli ki eljáró hatóságnak?
 17. Mit kell biztosítani az OTSZ szerint az épületben tartózkodók részére?
 18. Mit kell biztosítani az OTSZ szerint hő és füst elleni védelemmel a tűz során fejlődő hő és füst káros hatásai miatt?
 19. Mit kell biztosítani az OTSZ szerint a tűzoltói beavatkozás hatékonysága céljából?
 20. Mik a tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei?
 21. Mi igazolja az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését?
 22. Mik a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei?
 23. Melyek azok a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenységek, melyeket a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni?
 24. Mi vonatkozik a nemzeti szabványok alkalmazására?
 25. Mire terjed ki a Tűzvédelmi Törvény hatálya?
 26. Melyek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által meghatározott alaprendeltetések?
 27. Mit kell tartalmaznia az eltérési engedély kérelemnek?
 28. Mely vonatkozó műszaki követelmények előírásától lehet eltérni az azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás igazolásával?
 29. Ha a TVMI szerinti megoldást kívánunk alkalmazni tervezés során, akkor be kell-e tartani a „Megjegyzések”, „Példák”, „Mellékletek”-ben foglaltakat?
 30. Mit kell tartalmaznia a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás jóváhagyása iránti kérelemnek?
 31. Hány esetben adhat ki hiánypótlást a tűzvédelmi hatóság a 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében?
 32. Mit takar a teljesítménynyilatkozat fogalma?
 33. Mikor lehet a tűzvédelmi célú építési termék megfelelőségét a BM OKF engedélyével igazolni?
 34. Mi a szabvány?
 35. Mely szervezet feladata a nemzeti szabványosítással összefüggő feladatokat ellátása kormányzati felhatalmazás alapján?
 36. Mekkora tűzvédelmi bírsággal sújtható az a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező, ha nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt?
 37. Mekkora tűzvédelmi bírsággal sújtható a tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése?
 38. Mekkora tűzvédelmi bírsággal sújtható tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése?
 39. Mit nevezünk tűzoltó technikai terméknek?
 40. Ki nem folytathat tűzvédelmi tervezői tevékenységet a 375/2011 (XII.31.) Korm. rendelet alapján?
 41. A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe hány tűzvédelmi szakterületre vonatkozó tűzvédelmi tervezési tevékenység van?
 42. Mely Kamarák hatáskörébe tartozó tűzvédelmi szakterületek és hozzájuk tartozó műszaki tervezési tevékenységek vannak a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján?
 43. Kik végezhetnek tervellenőrzési feladatot?
 44. Milyen határidővel kell bejelentenie a szakmagyakorlónak az adataiban bekövetkező változást a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. alapján?
 45. Mely építmények esetében ajánlott a tervellenőrzés?
 46. Visszavehető-e a Kamarába az onnan kizárt tag?
 47. Milyen időtartamú gyakorlat fogadható el szakmai gyakorlatként a jogosultság igazolásához?
 48. Mely esetekben kötelező tűzvédelmi tervfejezetet készíteni?
 49. Milyen határidővel kell bejelentenie a tűzvédelmi tervezőnek az adataiban bekövetkező változást a 375/2011. (XII. 31.) Korm. r. alapján?
 50. Mikor használható a magyar előírásoktól eltérő szabályrendszer alkalmazása a tervezés során?
 51. A tűzvédelmi törvény szerint mit tekintünk tűznek?
 52. Mit értünk tűzmegelőzés alatt?
 53. A tűzvédelmi törvény hogyan definiálja a tűzvédelmi, biztonságossági követelményt?
 54. Mi a kockázati egység?
 55. OTSZ szerint milyen alap rendetetéseket ismerünk?
 56. Mit értünk beépített tűzvédelmi berendezés alatt?
 57. Milyen védelmi célokat és védelmi alapelveket határoz meg az OTSZ?

Kapcsolódó cikkek

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Építésügyi tűzvédelmi tervezés szakterület (TUÉ) kérdésbankja