Minden jogosultsági vizsgát tevő mérnök számára kötelező törzsanyag.

1-11 főfejezet, és ezeken belüli alfejezetekben határozta meg az MMK a kérdésbankot, amiken belül találhatóak az egyes kérdések.

 1. Az építésügy jogi környezete (20 kérdés)

1.1. A magyarországi törvénykezés hierarchiájának csúcsa

1.2. A magyarországi jogszabályi hierarchia elemei

1.3. Ki alkotja a törvényeket?

1.4. Melyek a kötelezően betartandó jogszabályok?

1.5. Az építésügyet meghatározó törvény

1.6. Az építésügy kormányszintű felelőse

1.7. Az építésgazdaság kormányszintű felelőse

1.8. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hatásköre

1.9. Az állam építésügyi feladatai

1.10. Az építésgazdaságért felelős miniszter hatásköre

1.11. Az MMK jogszerű működésének kormányszintű felügyelete

1.12. Mivel foglalkozik az ún. Építési törvény?

1.13. Az ÉTV építési tevékenységre vonatkozó fontosnak minősülő törvényi előírásai (4 kérdés)

1.14. Mivel foglalkozik az OTÉK [253/1997. (XII.30.) Kormányrendelet]?

1.15. Az OTÉK hatályos részterületei (2 kérdés)

1.16. Az építményekre vonatkozó alapvető tervezési és kivitelezési követelmények jogszabálya

 1. Az Építési törvény ismerete (26 kérdés)

2.1. Alapfogalmak (11 kérdés)

2.1.1. Az építmény definíciója:

2.1.2. Az építmény, mint gyűjtőfogalom elemei

2.1.3. Nyomvonal jellegű építmény definíciója

2.1.4. A sajátos építmény definíciója

2.1.5. A közhasználatú épület definíciója

2.1.6. Az épület definíciója

2.1.7. A műtárgy definíciója

2.1.8. Az építési tevékenység definíciója

2.1.9. Az építési beruházás definíciója

2.1.10. Az építési tevékenység építési kategóriái (2 kérdés)

2.2. Építéskivitelerésre vonatkozó előírások (15 kérdés)

2.2.1. Mi az építési szakmunka meghatározása? (Épkiv.)

2.2.2. Mi az építési-szerelési munka meghatározása? (Épkiv.)

2.2.3. Mi minősül munkahelynek? (Mvt.) (2 kérdés)

2.2.4. A munkahelyre vonatkozó rendeletek alkalmazási helye (Mvt.)

2.2.5. Építtető definíciója az ÉTV szerint (2 kérdés)

2.2.6. A kivitelező vállalkozó felelőssége az ÉTV szerint (2 kérdés)

2.2.7. A felelős műszaki vezető felelőssége az ÉTV szerint (2 kérdés)

2.2.8. Az építtető felelőssége az ÉTV szerint (3 kérdés)

2.2.9. Az építtető és a kivitelező együttes felelőssége

 1. Építésügyi jogszabályok alapismerete az megvalósításához az OTÉK alapján (20 kérdés)

3.1. Mi az önálló építmény?

3.2. Tömegtartózkodásra szolgáló építmény definíciója

3.3. A rendeltetés fogalma

3.4. A helyiség fogalma

3.5. Mi az átalakítás?

3.6. Mi a bővítés?

3.7. Mi a felújítás?

3.8. Mi a helyreállítás?

3.9. Mi a korszerűsítés?

3.10. Az alagsor definíciója

3.11. A befogadóképesség definíciója

3.12. Mi az életciklus?

3.13. Mi a hasznos alapterület?

3.14. Az erkély definíciója

3.15. A loggia definíciója

3.16. A magastető definíciója

3.17. Az építményszint fogalma

3.18. A nettó alapterület fogalma

3.19. A terasz definíciója

3.20. A terepcsatlakozás definíciója

 1. Településrendezési szabályok, követelmények (19 kérdés)

4.1. A településrendezés kormányszintű felelőse

4.2. A beépítésre szánt terület meghatározása

4.3. Az építési terület fogalma az ÉTV szerint

4.4. A közterület fogalma az ÉTV szerint

4.5. A telek fogalma az ÉTV szerint

4.6. Mi a helyi építési szabályzat?

4.7. Mi az integrált településfejlesztési stratégia?

4.8. Mi a településfejlesztési koncepció?

4.9. Mi a településszerkezeti terv?

4.10. A barnamezős terület definíciója

4.11. A rozsdaövezeti akcióterület definíciója

4.12. Kötelezettség a rozsdaövezet kapcsán

4.13. Mi az építési hely ez ÉTV szerint?

4.14. Mi az építési övezet?

4.15. Az építési telek jellemzői (2 kérdés)

4.16. Az építési vonal fogalma

4.17. A beépítés max. épületmagassága

4.18. Az épített környezet védelmének, alakításának eszközei

 1. Az Építési törvény alapismerete (20 kérdés)

5.1. A helyi önkormányzat építésügyi feladatai az ÉTV szerint

5.2. A törvényi szabályzás építmény kategóriái az ÉTV szerint (2 kérdés)

5.3. A sajátos építmény megvalósításának jogszabályi feltétele (2 kérdés)

5.4. A polgármester joga építésügyi területen az ÉTV szerint

5.5. Az akadálymentesség fogalma

5.6. A toronyház definíciója

5.7. Az ÉTV hatályának részterületei (2 kérdés)

5.8. Az építési napló fogalma az ÉTV szerint

5.9. Az építmény elhelyezésének általános követelményei (2 kérdés)

5.10. Az építéskivitelezés általános követelményei az ÉTV-ben (2 kérdés)

5.11. Az építéskivitelezésre vonatkozó lényeges törvényi előírások

5.12. Az építtetői feladatkezelés célja

5.13. Műszaki ellenőr megbízásának kötelezettsége (2 kérdés)

5.14. A kivitelezési vállalkozás jogszabályi feltételei

 1. Az építmények tervezésével és létesítésével kapcsolatos előírások ismerete az OTÉK alapján (26 kérdés)

6.1. Mi a felvonulási épület jellemzője?

6.2. Mi a közmű?

6.3. A természetes megvilágítás definíciója

6.4. A természetes szellőzés definíciója

6.5. A középmagas épület fogalma

6.6. A magasépület fogalma

6.7. A padlószint fogalma

6.8. A szabad belmagasság fogalma

6.9. A szabad keresztmetszet fogalma

6.10. A szintkülönbség fogalma

6.11. A szintmagasság fogalma

6.12. Mi a telek beépített területe?

6.13. Mi a telek legnagyobb beépítettsége?

6.14. Mi a terepszint alatti építmény jellemzője?

6.15. Mi a tömegtartózkodási helyiség kritériuma?

6.16. Mi jellemző a kerti építményre?

6.17. Mi az önálló rendeltetési egység?

6.18. Mi a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség fogalma?

6.19. Mi a belmagasság?

6.20. Mi a fagyhatár? (2 kérdés)

6.21. Mi a földszint definíciója?

6.22. Lift betervezésének kötelezettsége

6.23. Mi az oromfal jellemzője?

6.24. Mi a tűzfal jellemzője?

6.25. Mi számít tetőfelépítménynek?

 1. Építésügyi eljárások (20 kérdés)

7.1. Hatósági eljárások, építési engedélyezés (10 kérdés)

7.1.1. Az építési engedély jellemzői

7.1.2. A használatbavételi engedély kérésnek kötelezettsége (2 kérdés)

7.1.3. A használatbavételi engedély megadásának feltételei

7.1.4. Eltérési lehetőség az OTÉK előírásaitól (2 kérdés)

7.1.5. Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység (3 kérdés)

7.1.6. Bontási engedély kérésének kötelezettsége

7.2. Lakóépület építése egyszerű bejelentéssel (10 kérdés)

7.2.1. Az egyszerű bejelentés lehetőségének jogszabályi feltételei (2 kérdés)

7.2.2. Az egyszerű bejelentéssel épülő épületnél tervezői művezetés (2 kérdés)

7.2.3. Az egyszerű bejelentéssel épülő épület természetes személy részére, saját lakhatásra

7.2.4. Az egyszerű bejelentéssel épülő épület nem saját lakhatásra (2 kérdés)

7.2.5. Az egyszerű bejelentéssel épülő épület építéséhez építési engedély kötelezettség

7.2.6. Az egyszerű bejelentéssel épülő épület építéséhez kivitelező felelősségbiztosítás

 1. Szabálytalan teljesítés és jogkövetkezményei, szerződések szabályai (23 kérdés)

8.1. Szabálytalan teljesítés és jogkövetkezményei (13 kérdés)

8.1.1. Kiket sújthat bírsággal az építésfelügyelet? (2 kérdés)

8.1.2. Építésfelügyeleti bírság kiszabásának feltételei

8.1.3. Építésfelügyeleti hatáskörbe nem tartozó szabálytalanság esete

8.1.4. Építtetői utasítás megtagadási módja

8.1.5. Mi a jogosulatlan építési tevékenység?

8.1.6. Mi a jogszerűtlen építési tevékenység?

8.1.7. Mi a szakszerűtlen építési tevékenység?

8.1.8. Mi a súlyos szabálytalanság az építés helyszínén? (3 kérdés)

8.1.9. A szabálytalan építés leállításának lehetősége

8.1.10. Eljárás kezdeményezési lehetősége a kamara felé

8.2. Kötelmi jogon belüli szerződések szabályai (10 kérdés)

8.2.1. Az építésügy szereplői közötti szerzősédek sajátossága (ÉTV szerint)

8.2.2. Szerződés az építtető és a kivitelező között

8.2.3. A vállalkozási szerződés altípusai (2 kérdés)

8.2.4. A megbízási szerződés altípusai

8.2.5. Szerződési formák

8.2.6. A szerződések alaptípusai

8.2.7. Kötbérigény érvényesítése

8.2.8. Építtető szerződéskötési kötelezettsége

8.2.9. Kivitelező szerződéskötési kötelezettsége

 1. Szabványok és építési termékek (19 kérdés)

9.1. Szabványok és a szabványalkalmazás szabályai (11 kérdés)

9.1.1. Az MSZT jogállása

9.1.2. A szabvány törvény szinti definíciója

9.1.3. A szabvány jogszabály?

9.1.4. Magyarországon kötelező-e a szabványhasználat?

9.1.5. A szabványosítás fő tárgya

9.1.6. Szabványok közzététele

9.1.7. Az MSZ és az MSZ EN használhatósága (2 kérdés)

9.1.8. Magyarországon nem MSZ szabvány alkalmazhatósága

9.1.9. Eltérés a szabványtól

9.1.10. A szabvány nyelve

9.2. Építési termékekre vonatkozó ismeretek (8 kérdés)

9.2.1. Mit nevezünk építési terméknek?

9.2.2. Mi az elvárt műszaki teljesítmény?

9.2.3. Mi a teljesítménynyilatkozat?

9.2.4. Az elvárt műszaki teljesítmény igazolása (2 kérdés)

9.2.5. Az CE jelzés jelentése (2 kérdés)

9.2.6. A CE jelzésű termék beépíthetősége

 1. A természeti és épített környezet védelmével kapcsolatos ismeretek (23 kérdés)

10.1. Környezet- és természetvédelem (7 kérdés)

10.1.1. A Környezetvédelmi törvény célja

10.1.2. A természeti erőforrás fogalma

10.1.3. A környezetkárosodás fogalma

10.1.4. A környezetszennyezés fogalma

10.1.5. A természetvédelem célja a vonatkozó törvényben

10.1.6. Mi a természeti érték?

10.1.7. Mi a védett természeti érték?

10.2. Örökségvédelem, építészeti érték (9 kérdés)

10.2.1. A kulturális örökségvédelem kormányszintű felelőse

10.2.2. Az építészeti érték fogalma

10.2.3. Az építészeti örökség fogalma

10.2.4. A helyi építészeti értékvédelem tárgya

10.2.5. Mi tartozik az építészeti örökség körébe? (2 kérdés)

10.2.6. A műemlék fogalma

10.2.7. Nemzetközileg kiemelkedő építészeti örökség

10.2.8. Építészeti örökség helyi védelme

10.3. Hulladékkezelés (7 kérdés)

10.3.1. A hulladékgazdálkodás kormányszintű felelőse

10.3.2. A hulladéknyilvántartó lapok felelőse

10.3.3. Teendő a hulladéknyilvántartó lappal az építés befejezését követően (2 kérdés)

10.3.4. Építési hulladék besorolása

10.3.5. A hulladékmennyiség tervezése és elszámolása

10.3.6. A bontási hulladék nyilvántartási kategóriái

 1. Kamarai vonatkozású jogszabályok és szabályok ismerete (24 kérdés)

11.1. A kamarai tagsághoz kötött jogosultságokkal végezhető tevékenység (14 kérdés)

11.1.1. A Magyar Mérnöki Kamara felügyeleti szervének joga

11.1.2. Mi minősül műszaki tervezésnek?

11.1.3. Tervezői művezetés végzésének feltétele

11.1.4. Kinek engedélyezhető a tervezői, vagy szakértői jogosultság? (2 kérdés)

11.1.5. Ki végezhet tervezői, vagy szakértői tevékenységet?

11.1.6. Az Építész Kamara hatásköre a szakmai jogosultságok területén

11.1.7. A Mérnöki Kamara hatásköre a szakmai jogosultságok területén

11.1.8. A felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök névjegyzékének vezetése

11.1.9. Miért felelős a tervező az ÉTV szerint?

11.1.10. Mi a generál tervező kötelezettsége?

11.1.11. Jogosultság nélküli tervezés lehetősége

11.1.12. A műszaki ellenőr munkavégzésének feltételei

11.1.13. Mi a műszaki szakértő fogalma az ÉTV szerint?

11.2. Kamarai etikai-fegyelmi szabályok, eljárások (10 kérdés)

11.2.1. Etikai panasz bejelentése

11.2.2. Etikai panasz visszavonásának esete

11.2.3. Etikai panasz bejelentésre az eljárás elutasíthatósága

11.2.4. Etikai eljárás és hatósági eljárás párhuzamos folytathatósága

11.2.5. Elsőfokú határozat elleni fellebbezés lehetősége

11.2.6. Ki jogosult fellebbezni?

11.2.7. Kiszabható büntetés a vétség megállapítása esetén

11.2.8. Etikai-fegyelmi eljárás lefolytathatósága

11.2.9. Kamarai tagság nélküli személy elleni etikai eljárás

11.2.10. Jogosultság nélkül tervet aláíró vétségének minősítése és büntetési lehetősége

Kapcsolódó cikkek

 • Röviden összefoglaltuk, amit az MMK vizsgáról tudni érdemes

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Beépített tűzoltó berendezés tervezése szakterület (TUO) kérdésbankja

 • MMK vizsga Tűzvédelem, Beépített tűzjelző berendezés tervezése szakterület (TUJ) kérdésbankja

 • MMK vizsga Tűzvédelem szakterület, Általános kérdések kérdésbankja