A vizsgált mintalétesítményben a riasztási zóna a TvMI [2015a] 6.5.1 alpontja alapján megfelelően van kialakítva. Eszerint nem feltétlenül szükséges riasztási zónák kialakítása, mert jelenleg az épületben bármely eszközről érkezzen a tűzjelzés, az épület összes hangjelzője megszólal. Azonban ennek áttervezése esetén, szakaszos kiürítés tervezésekor több riasztási zóna kialakítása válik szükségessé, összhangban az ekkor végrehajtandó intézkedésekkel.

Ezzel együtt a szimulációkból látható, hogy a torlódás csökkenthető, adott esetben elkerülhető. Kialakítása leginkább magas létszámsűrűség esetén indokolt. A 250 főre végzett vizsgálatok nem mutattak bármilyen előrelépést ennek kialakításával, sem 2, sem 4 riasztási zónával.

A riasztási jelzések előjelzőjeként viszont érdemes a már meglévő hangjelzők kiegészítése fényjelzőkkel, új telepítés esetén pedig kombinált hang- és fényjelzők alkalmazása. A választott mintalétesítmény egyes labor-, és kísérleti helyiségei, az itt folytatott tevékenység következtében, szintén igényelhetik ennek telepítését. A fényjelzők alkalmazása úgy is megvalósulhat, hogy a tűz kialakulásának helyén elindított hangjelzéssel párhuzamosan, a soron következő riasztási zóna fényjelzést kap. Ez felhívja az ott tartózkodók figyelmét a veszélyre, ugyanakkor a hangjelzés megszólalásáig kisebb mértékű kapkodással vehetik magukhoz legszükségesebb holmiijaikat, mint pl.: személyes iratok, vagy pedig menthetik számítógépes munkájukat. Irodahelyiségek révén ez kiemelt fontossággal bírhat, de nem megelőzve az emberélet fontosságát.

A felvonók alkalmazhatósága nagyban függ a telepítendő darabok nominális befogadóképességétől és a haladási sebességtől. A haladási sebesség vonatkozásában a modellekből kiderült, hogy már 25 szintet kiszolgáló felvonó esetén sem alkalmas a 2,5 m/s maximális sebességű berendezés. Az épületében jelenleg alkalmazott darabok ezen paramétereik alapján alkalmasak lehetnének, mivel másodpercenként tesznek meg egy szintet. Tehát a 25 szintet 25 másodperc alatt képesek megtenni, szemben a futtatott szimulációkban alkalmazott 38,4 másodperces értékkel.

A menekülési felvonóvá történő átalakítás a füstmentes lépcsőházban található eszköz esetében nem megvalósítható. Az előtte lévő előtér füstmentes ugyan, de aknaajtó szabad szélessége csupán 0,75 m, szemben az előírt 0,9 m-rel [TvMI, 2015a]. Előtte 1,5×1,5 m-nyi szabad terület szükséges egy kerekesszékkel történő megközelítéshez, valamint az előtér alkalmas méretű kell legyen az adott szinten tartózkodók egyidejű befogadására. Mindezeknek viszont közel megfelel a melléklépcsőház mellett elhelyezett 3 db felvonó.

Az ajtóik nyílásmérete 0,85 m, így egy az illetékes tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérési engedéllyel ez nem jelenthet akadályt. Az előtér méretei megfelelőek.

A biztonsági felvonóknak füstmentes lépcsőházhoz, tűzgátló előtérhez, szabad térhez kell csatlakozniuk. Ezért az említett 3 felvonó átalakítása esetén a szóban forgó előteret ennek megfelelően kell kialakítani. Emellett az MSZ 9113 [2003] alapján a liftaknáknak tűzállónak kell lenniük 90 percig, az ajtóknak pedig 30 percig, valamint a füst és víz sem juthatnak be
a liftbe. Ez utóbbi ellen süllyesztékkel, ill. szerelvényekkel lehet védekezni.

A felvonó utasterének méreteit az MSZ EN 81-72 [2004] szabályozza, miszerint a szükséges méretek 1100 mm x 1400 mm, illetve mentésre is szolgáló felvonó esetén 1100 mm x 2100 mm. A szóban forgó 3 felvonó 1450 mm x 1600 mm méretei teljesítik a nem mentésre szolgáló felvonóra előírtakat. A biztonsági felvonókhoz „speciális” tápforrás is szükséges, tűzhatásnak 90 percig ellenálló kábelezéssel.

Magas épületek esetén a TvMI [2015a] alapján, annak érdekében, hogy a benntartózkodók folyamatos tájékoztatást kapjanak a kiürítés menetéről, az előtérben kijelző és kétirányú kommunikációt lehetővé tevő rendszer kialakítása javasolt. Arra vonatkozó információ, hogy ez a kommunikáció hangalapú, esetleg audiovizuális legyen nem lelhető fel. A legcélszerűbb és legkevésbé költséges a hangalapú megoldás lehet, mivel ehhez elég egy – a benntartózkodók számára használandó – input hang továbbítására alkalmas eszköz (mikrofon) telepítése. A portaszolgálat már rendelkezik erre alkalmas eszközzel, melyet szükség esetén a beavatkozó tűzoltó állomány rendelkezésére tudnak bocsátani.

Az esetleges módosítások kiemelkedő finanszírozási igényeket vonnak maguk után. Ezek anyagi hátterét pályázatokkal lehetne fedezni, egy épület felújítás alkalmával egyidejűleg.

Felhasznált irodalom

TVMI [2015a] TvMI 2.1:2015.03.05. Kiürítés

MSZ 9113 [2003] Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei

MSZ EN 81-72 [2004] Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

Kapcsolódó cikkek

  • Annexes

  • Mellékletek

  • Szimuláció Pathfinder szoftverrel

  • A probléma megfogalmazása