„1943. május 3­-n légiriadó szirénái szólaltak meg szerte Londonban.
Az emberek az óvóhelyekre rohantak… Egy asszony, aki kisgyermekét vitte a karján, megbotlott a lefelé vezető lépcsőn. Az emberek, mint a dominó, zuhantak egymásra.
Végül 173 ember halt meg. Nem a bombázás ölte meg őket, hanem a félelem!
Ma is pánikszerű tülekedés folyik mindenhol körülöttünk,
és ha nem vigyázol, téged is magával sodor.”

Bob Gass: Mai Ige, 2015.05.18.

Összefoglalás. A magas épületek tűzvédelme napjaink egyik égető kérdése. Az egyre több személy egyidejű benntartózkodására szolgáló, torony jellegű létesítmények, irodaházak száma rohamosan nőtt az elmúlt néhány évtizedben. Ezzel együtt azonban, ezen épületek speciális kérdései, mint a felgyülemlett embertömeg védelme, nem került ilyen alapos kidolgozásra. Az aktív berendezések riasztás jelzése következtében kitóduló embertömeg beszorulhat a rendelkezésre álló – ehhez képest szűk keresztmetszetű – folyosón, kijáratok közelében. Vagy a meneküléshez szükséges idő nő meg jelentősen, vagy – rosszabb esetben – tömeges elhalálozás is lehet ennek következménye. Dolgozatomban e probléma megoldásának lehetőségeit vizsgálom a hang- és fényjelzők megfelelő idő- és/vagy sorrendben történő jelzésadásával (ún. szakaszos kiürítés), illetve a felvonók biztonsági felvonóként történő alkalmazásával. E célból a kiürítés meglévő számadatait összevetem,
az általam numerikus módszerekkel nyert, új adatokkal, melyeket az általam vizsgált biztonságnövelő lehetőségekkel együtt is vizsgálok.

Kapcsolódó cikkek

  • Annexes

  • Mellékletek

  • Következtetések és mérnöki javaslatok

  • Szimuláció Pathfinder szoftverrel