A tűzvédelem szakterületén használatos „tűz háromszöge” elnevezés, tehát a tűz keletkezésének három feltételét alkotó hármasság a 2. számú ábrán látható. Alkotóelemei az égést tápláló gáz (O2), éghető anyag („fuel”) és hő („heat”). Az égés láncreakciójának („chain reaction”) megindulásához ezek térben és időben egy helyen kell jelen legyenek.

A tűz háromszöge, forrás: Mohai [2014b] Rendszertől függetlenül az oltás a tűz háromszögének legalább egy összetevőjének (feltételének) megszüntetésén alapul. Viszont mielőtt ez bekövetkezne, tehát mielőtt
az oltás megkezdődhetne, egy detektálási és elemzési folyamat előzi meg a folyamatsort. Ez történhet ember által, vagy automatizálva. A Bevezetés fejezetben taglaltak alapján egyértelműen az automatizálásra, az emberi tényező, mint a jelen kor technológiájának legnagyobb hibafaktorának kizárása a cél.

Az égés termodinamikai szempontból egy anyag gyors kémiai egyesülése az oxigénnel vagy más oxidálószerrel, nagy hőfejlődés és fényjelenség kíséretében. Exoterm reakció, mely kísérőjelensége lehet lángolás, izzás, füstfejlődés. Ennek külső megjelenési formája a tűz, mely kontrollálatlanul, ellenőrizetlenül terjed térben és időben, hőfelszabadulással jár, füstfejlődés és/vagy lángjelenség kíséri. Eközben pedig károkat okoz. Mohai [2014c] szerint „Minden tűz égés, de nem minden égés tűz!”.

 

 

Felhasznált Irodalom

MOHAI, Á. [2014B] Beépített oltóberendezések 1. „Tűzvédelmi berendezések tervezése I.” tárgy 7. előadása (pdf-formátumban)

MOHAI, Á. [2014C] A tűz jellemzői, kísérőjelenségei. „Tűzvédelmi berendezések tervezése I.” tárgy 2. előadása (pdf-formátumban)

Kapcsolódó cikkek

  • Vizuális módszerek alkalmazása létesítmények tűzérzékelésében – Összefoglalás

  • Vizuális módszerek alkalmazása létesítmények tűzérzékelésében – Bevezetés